Standardavtal

Standardavtal

Här hittar du information om och länkar till ofta förekommande standardavtal, leveransbestämmelser, entreprenadkontrakt m.m. som antagits av Sveriges Byggindustrier. 

Läs mer om standardavtal här


Avtal B2B (Business to Business)


Allmänna bestämmelser, utgåva 3

Samlingsvolym. Sverige har en lång tradition i fråga om standardavtal inom byggsektorn. Standardavtalen inom byggsektorn är gemensamt förhandlade av branschens aktörer. För att underlätta användningen och tillämpningen finns denna samlingsvolym, utgåva 3, som innehåller de mest använda dokumenten, med tillhörande kontraktsformulär: AB 04, ABT 06, ABK 09, ABM 07, AB-U 07, ABT-U 07, ABS 18. Beställ från Svensk Byggtänst.

----------

AB 04 - Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Läs mer

Beställ från Byggförlaget (svensk och engelsk version).
Kontraktsformulär: 
Fast pris. Ladda ner  Löpande räkning. Ladda ner

----------

ABT 06 - Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Läs mer

Beställ från Svensk Byggtjänst (svensk och engelsk version).
Kontraktsformulär: Fast pris. Ladda ner  Löpande räkning. Ladda ner 

----------

AB-U 07 - Allmänna bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader. Läs mer

Ladda ner (svensk)  /  Download (english)

 • Underentreprenadkontrakt (AB-U 07)
  Kontraktsformulär för underentreprenader där AB-U 07 ska gälla. Läs mer
  Ladda ner
 • PEFLEV 07 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07
  Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Pålentreprenörföreningen, PEF, tagit fram ett branschspecifikt tillägg till AB-U 04, kallat ”PEFLEV 07”. Läs mer
  Ladda ner  /  Ladda ner bilaga  /  Download (english) 
 • PLATT 17 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07 Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Plattsättningsentreprenörers Riksförening, PER, reviderat det branschspecifika tillägget ”PLATT 07”. Läs mer 
  Ladda ner  /   Ladda ner bilaga
 • RÄCKE 18 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07
  Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Svenska Väg- och Broräckesföreningen, SVBRF, reviderat det branschspecifika tillägget RÄCKE 07, numera RÄCKE 18.  Läs mer
  Ladda ner  / Ladda ner bilaga
 • MP 08 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07
  Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, tagit fram ett branschspecifikt tillägg till AB-U 07, kallat ”MP 08”.
  Ladda ner  /   Ladda ner bilaga
 • LÖSULL 08 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07
  Branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07 för isoleringsentreprenader - lösfyllnad.
  Ladda ner  /  Ladda ner bilaga
 • UNDERTAK 08 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07
  Branschspecifika tillägg till och ändringar av AB-U 07 för undertaksentreprenader.
  Ladda ner  /  Ladda ner bilaga
 • STÄLLNING 19 – branschspecifikt tillägg till AB-U 07
  Ladda ner avtalet / Ladda ner checklista

----------

ABT-U 07 - Allmänna bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad. Läs mer

Beställ från Byggförlaget  /  Ladda ner (svensk)  /  Download (english)
Kontraktsformulär:   Läs mer  /  Ladda ner 

----------

ABK 09 - Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag

Beställ från Svensk Byggtjänst / In English
Kontraktsformulär:  Ladda ner

----------

ABM 07 - Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet. Läs mer

Beställ från Svensk Byggtjänst  /  Ladda ner (svensk)   /   Ladda ner (engelsk)

BRANSCHSPECIFIKA TILLÄGG OCH LEVERANSVILLKOR:

 • Leveransklausuler för byggbranschen 2008. Avsedda för upphandling på ABM 07. Ursprungligen utarbetade av Entreprenörföreningen och Industrins Byggmaterialgrupp. Ladda ner
 • ABM 07 Ballast. Tillägg framtaget av Sveriges Byggindustrier, Sveriges Bergmaterialindustri och Byggandets Kontraktskommitté (BKK). Ladda ner 
 • ABM 07 Fabriksbetong. Tillägg framtaget av Sveriges Byggindustrier, Svensk Betong och Byggandets Kontraktskommitté (BKK). Ladda ner (svensk)   /    Ladda ner (engelsk)

----------

UE 2015 - Blankett för kontroll av underentreprenörer och bemanningsföretag enligt branschöverenskommelse om UE - MBL 38-40 §§ och avtalsvillkor.

Ladda ner (svensk)  /  Ladda ner  (engelsk)

----------

LR06 formulär - Ersättningsgrunder för kontraktsarbeten och ÄTA-arbeten på löpande räkning. Läs mer

Ladda ner: LR06 med 2015 års procenttal - pdf

Exempel på handverktyg och mindre redskap enligt litt 4.2 i formulär LR06, Ersättningsgrunder för arbeten utförda på löpande räkning


Avtal med konsument (privatperson)


Hantverkarformuläret 17 - Allmänna bestämmelser med formulär.

Ersätter Hanverkarformuläret 14. Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund.
Se även Checklista för konsumenter och byggföretag 
Ladda ner   /   Ifyllnadshjälp  /   ROT-klausul

 • Ändringar och tilläggsarbeten - Formulär avsett att användas vid avtal om ändringar och tilläggsarbeten vid arbeten åt konsument där Hantverkarformuläret 17 gäller. Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund. Ladda ner

----------

ABS 18 - Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, där enskild konsument är beställare

Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl. Läs mer
Se även Checklista för konsumenter och byggföretag 

ABS 18 - med konsumenttjänstlagen

Ladda ner 

 • Entreprenadkontrakt (ABS 18) - Kontraktsformulär avsett att användas i avtal avseende småhusentreprenader där enskild konsument är beställare
  Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl. Ladda ner
 • Ändringar och tilläggsarbeten (ABS) - Kontraktsformulär avsett att användas vid avtal om ändringar och tilläggsarbeten i en småhusentreprenad där ABS 18 gäller
  Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl. Ladda ner
   
    

Övriga standardavtal


CONTAB 2003 - Nya allmänna bestämmelser för tillhandahållande och transport av containers/flak för handels-, industri- och byggnadsavfall. Läs mer

Ladda ner

----------

Energiavtal 12 

Energiavtal 12 är avsett att användas i totalentreprenader där parterna avtalat om att tillämpa ABT 06 samt Svebys standard för överenskommelse om energianvändning. Avtalet har utarbetats av BKK och Sveby i samarbete.

Beställ från Sveby 

----------

PV 14 - Allmänna villkor för betongpumpning 

PV 14 är avsedda att reglera avtalsförhållandet mellan den som tillhandahåller respektive beställer betongpump (ersätter PV 01)
Ladda ner   /   Download (english)

----------

SRAH 19 - Allmänna hyresvillkor för Rental

SRAH 19 är avsedda att reglera uthyrning av utrustning, maskiner och lyftutrustning utan förare (ersätter SRAH 03). Villkoren är avsedda att användas som ett komplement till det hyresavtal som ingås mellan parterna, uthyrare och hyrestagare. SRAH 19 har utarbetats av Sveriges Byggindustrier och Swedish Rental i samarbete.

Ladda ner


skriv ut