Anställda i Byggindustrin

Klicka på diagrammen för större bild.

Fördelning efter verksamhetsområde (4 kvartal glidande medelvärde)

Anstallda.png

Källa: SCB

Byggindustrin kan delas upp i de tre verksamhetsområdena Byggentreprenörer (SNI 41), Anläggningsentreprenörer (SNI 42) samt Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer (SNI 43). Till det tredje verksamhetsområdet hör till exempel VVS, elinstallation, golvbeläggning, måleri och glasmästeri.

Under perioden 2001-2018 ökade det totala antalet anställda i byggindustrin från 182.000 till 320.000. År 2018 fanns 89.000 av de anställda hos byggentreprenörerna, 23.000 hos anläggningsentreprenörerna och 207 .000 hos de specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörerna.

Genom SNI-omläggningen tillkom det, genom omklassificeringar, ”nya” branscher framför allt inom SNI 42. Detta avspeglas i anställningsstatistiken på så sätt att en viss förskjutning från byggentreprenörer mot anläggningsentreprenörer ägt rum sedan 2008. Andelen anställda hos byggentreprenörerna minskade från 29 till 28 procent mellan 2008 och 2018, medan den ökade från knappt 5 till knappt drygt 7 procent hos anläggningsentreprenörerna. Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer har haft runt 65 procent av de anställda under hela perioden 2001-2018.


Nyheter statistik
2019-11-06

HELA LISTAN: Här är Sveriges 30 största byggföretag

Byggsektorn har det fortsatt tufft. Det framgår av Sveriges Byggindustriers sammanställning av Sveriges 30 största byggföretag. 

Läs mer
2019-09-16

Nytt supportavtal ska hjälpa medlemsföretag med Lösen 2.0

Lösen 2.0 är Sveriges Byggindustriers och Byggnads gemensamma avstämningsverktyg för hantering av prestationslöneavstämningar och inrapportering av lönegranskningsunderlag, samt gemensam statistik i byggbranschen. 

För att öka användarvänligheten har Sveriges Byggindustrier tecknat ett supportavtal med Lexicon. Det nya avtalet ger medlemsföretag tillgång till hjälp i allt som gäller deras handhavande av systemet. Niklas Arvidsson, lön- och avtalsansvarig på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre frågor om det nya samarbetet.

Läs mer
2018-10-10

Peab toppar listan över Sveriges 30 största byggföretag

Varje år gör Sveriges Byggindustrier en sammanställning över Sveriges 30 största byggföretag efter omsättning. Emil Flodin, analytiker på Sveriges Byggindustrier, som sammanställt listan svarar på tre snabba.

Läs mer
Nyhetsarkiv

skriv ut