Förvärvsarbetande i Byggindustrin

Byggindustrin (SNI 41-43)

Källa till samtliga uppgifter på denna sida: SCB, RAMS

Klicka på diagrammen för att se större bilder

Antal förvärvsarbetande i byggindustrin

bild3.jpg

Cirka 300 000 personer förvärvsarbetade i byggindustrin 1991. Antalet minskade de nästkommande åren och 1997 var antalet nere på 210 000 personer. Därefter har antalet ökat stadigt och uppgick 2016 till 344 000 förvärvsarbetare.

Antal förvärvsarbetande FÖR respektive åldersgrupp INOM BYGGINDUSTRIN 2016

ANTAL FÖRVÄRVSARBETANDE I RESPEKTIVE ÅLDERSGRUPP

Av de 344 000 som förvärvsarbetade i byggindustrin 2016 var drygt 15 500 (4,5 procent) 65 år eller äldre. Var fjärde förvärvsarbetare (25,0 procent) var under 30 år.

Andel förvärvsarbetande FÖR respektive åldersgrupp INOM BYGGINDUSTRIN

Andel_forvarvsarbetande_i_respektive_aldersgrupp.png

Utvecklingen mot en högre andel äldre i byggindustrin (60+ år) har stannat av, liksom ökningen av andelen yngre (20-24 år). 2016 var flest förvärvsarbetare inom byggindustrin i åldern 25-34 år (24,4 procent), vilket är en förändring från 2005 då den största andelen förvärvsarbetare var i åldern 35-44 år (26,7 procent).

Antal Förvärvsarbetande för hela arbetsmarknaden, samh.byggn.sektorn och byggindustrin

forvarvstabell.png

336 600 personer (20+ år) förvärvsarbetade i byggindustrin 2016, vilket motsvarade 7,1 procent av hela arbetsmarknaden. En jämförelse av åldersstrukturen inom byggindustrin med den för hela arbetsmarknaden och för samhällsbyggnadssektorn visar att byggindustrin har en lägre andel över 60 år. Samtidigt är andelen under 30 år högre för byggindustrin och 2016 arbetade 8,5 procent i åldersgruppen 20-29 år inom byggindustrin. 

andel Förvärvsarbetande för respektive åldersgrupp i delsektorerna Hus och Anläggning

Forvarvsarbetande_i_delsektorerna_Hus_och_Anlaggning.png

En uppdelning i delsektorerna hus respektive anläggning visar att 79,3 procent av förvärvsarbetarna i byggindustrin år 2016 arbetade inom hussektorn och 20,7 procent inom anläggningssektorn. Andelen äldre är högre inom anläggningssektorn, där 23,4 procent var 55 år eller äldre, vilket ska jämföras med 19,1 procent för hussektorn.

Andel kvinnor för olika yrkesområden inom byggindustrin 2016

Andel_kvinnor_inom_olika_yrkesomraden.png

Andelen kvinnor i byggindustrin har ökat från 8,1 procent år 2010 till 9,0 procent år 2016. Skillnaden är dock stor mellan olika yrkesområden. Den lägsta andelen år 2016 fanns inom hantverksyrkena (yrkesområde 7xxx), där enbart 1,7 procent var kvinnor. Den högsta andelen kvinnor var inom kontors-/försäljnings-/servicearbete m.m. (yrkesområde 4xxx-6xxx), där var 44,3 procent kvinnor år 2016.

Antal som fyller 65 år, genomsnitt per år, FÖR OLIKA YRKESOMRÅDEN inom byggindustrin

Antal_som_fyller_65_ar.png

I byggindustrin uppnår i genomsnitt cirka 4 700 personer 65 års ålder, per år, under perioden 2017-2021, vilket motsvarar 1,4 procent av hela byggindustrin. Till antalet är det flest inom hantverksyrkena (yrkesområde 7xxx) som uppnår 65 års ålder under denna period (cirka 2 200 personer per år). Procentuellt är det flest inom yrkesområdet administration, försäljning, service m.m. (4xxx-6xxx) som uppnår pensionsålder under nämnd period, 1,8 procent i genomsnitt per år. Nästan 15 600 personer hade år 2016 redan uppnått 65 års ålder, varav 4 000 personer inom yrkesområdet 7xxx. 


Nyheter statistik
2019-11-06

HELA LISTAN: Här är Sveriges 30 största byggföretag

Byggsektorn har det fortsatt tufft. Det framgår av Sveriges Byggindustriers sammanställning av Sveriges 30 största byggföretag. 

Läs mer
2019-09-16

Nytt supportavtal ska hjälpa medlemsföretag med Lösen 2.0

Lösen 2.0 är Sveriges Byggindustriers och Byggnads gemensamma avstämningsverktyg för hantering av prestationslöneavstämningar och inrapportering av lönegranskningsunderlag, samt gemensam statistik i byggbranschen. 

För att öka användarvänligheten har Sveriges Byggindustrier tecknat ett supportavtal med Lexicon. Det nya avtalet ger medlemsföretag tillgång till hjälp i allt som gäller deras handhavande av systemet. Niklas Arvidsson, lön- och avtalsansvarig på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre frågor om det nya samarbetet.

Läs mer
2018-10-10

Peab toppar listan över Sveriges 30 största byggföretag

Varje år gör Sveriges Byggindustrier en sammanställning över Sveriges 30 största byggföretag efter omsättning. Emil Flodin, analytiker på Sveriges Byggindustrier, som sammanställt listan svarar på tre snabba.

Läs mer
Nyhetsarkiv

skriv ut