Utstationeringar

Källa till samtliga uppgifter på denna sida: Arbetsmiljöverket

Klicka på diagrammen för att se större bilder

Utstationerade i Byggindustrin efter näringsgren (41-43) 2018

Utstationerade_2018.png

* För 2018 saknas uppgift om antalet utstationerade under augusti månad

Inom Byggindustrin (SNI 41-43) var i genomsnitt 9.700 personer utstationerade under 2018. Antalet varierar dock under året, och flest utstationerade var det under andra halvåret. Flest, drygt 4.200 personer i snitt per månad, var utstationerade inom SNI 43 (Specialiserad bygg och anläggningsverksamhet). Lägst antal utstationerade var det inom SNI 42 (Anläggningsarbeten), knappt 1.700 per månad i genomsnitt


skriv ut