Rapporter arbetsskador

Ytterligare publikationer/skrifter hittar du under Publikationer, Arbetsmiljö.

Se även Arbetsmiljöfakta (ppt) 

Arbetsskador inom byggindust

pdf.gif Arbetsskador inom byggindustrin 2018

pdf.gif Arbetsskador inom byggindustrin 2017

pdf.gif Arbetsskador inom byggindustrin 2016

pdf.gif Arbetsskador inom byggindustrin 2015

pdf.gif Arbetsskador inom byggindustrin 2014 

pdf.gif Arbetsskador inom byggindustrin 2013

pdf.gif Arbetsskador inom byggindustrin 2012

 Arbetsskador inom byggindustrin 2011

 Arbetsskador inom byggindustrin 2010

 Arbetsskador inom byggindustrin 2009

 Arbetsskador inom byggindustrin 2008

 Arbetsskador inom byggindustrin 2007

 Arbetsskador inom byggindustrin 2006

 Arbetsskador inom byggindustrin 2005

 Arbetsskador inom byggindustrin 2004

 Arbetsskador inom byggindustrin 2003

 Arbetsskador inom byggindustrin 2002

 Arbetsskador inom byggindustrin 2001

 Arbetsskador inom byggindustrin 2000

 Arbetsskador inom byggindustrin 1999

 Arbetsskador inom byggindustrin 1998

Arbetsskador i byggverksamhet

pdf.gif Arbetsskador i byggverksamhet 2018

pdf.gif Arbetsskador i byggverksamhet 2017

pdf.gif Arbetsskador i byggverksamhet 2016

 Arbetsskador i byggverksamhet 2015

 Arbetsskador i byggverksamhet 2008

 Arbetsskador i byggverksamhet 2007

 Arbetsskador i byggverksamhet 2006

 Arbetsskador i byggverksamhet 2005

 Arbetsskador i byggverksamhet 2004

Övriga rapporter

 Förtidspensioneringar i byggindustrin

 Skyddshandskar i byggbranschen

 Varför lämnar byggnadsarbetare branschen?

 Vad betyder i byggbranschen förekommande fysiska exponeringar och psykosociala faktorer för risken att drabbas av besvär i rörelseorganen?

 Hjärtinfarkt och arbete som kranförare. En undersökning i Bygghälsokohorten.skriv ut

Filtrera regionvis

Norra norrland Södra norrland Mellan Öst /vast Syd

HoverMap Inställningar (id: hovermap):

Norra norrland (url):

/norranorrland

Södra norrland (url):

/sodranorrland

Mellan (url):

/mellan

Väst (url):

/vast

Öst (url):

/ost

Syd (url):

/syd