Sund_konkurrens_Sveriges_Byggindustrier.png

Vad gör man om man misstänker fusk eller missförhållanden?

 

Misstänker du skattefusk? Kontakta Skatteverket

Misstänker du ekonomisk brottslighet? Kontakta Ekobrottsmyndigheten

Har du tips om missförhållanden vad gäller arbetsmiljö på en specifik arbetsplats? Kontakta Arbetsmiljöverket

Fusk kopplat till Trafikverket? Här finns deras visselblåsarfunktion. 

Anser du att ett medlemsföretag brutit mot Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler ? Skicka en anmälan till Etiska rådet

 

skriv ut