Sveriges Byggindustrier Syd

Välkommen till Sveriges Byggindustrier Syd! Vi verkar via åtta lokala byggföreningar med kontor i Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Halmstad, Helsingborg, Jönköping, Malmö och Växjö. Vid behov utnyttjas även resurser vid det nationella kansliet och inom övriga regioner. 

REGIONALA KONTAKTER

Ansvarig kompetensförsörjning
Malmö
Arbetsrättsjurist region Syd
Karlskrona
Administratör
Malmö
Administratör
Jönköping
Regional förhandlare
Jönköping
Kontorsansvarig och byggföreningskoordinator
Jönköping
Lokal chef Kalmar
Kalmar
Lokal chef Östra Skåne
Kristianstad
Arbetsmiljörådgivare
Malmö
Samordningsansvarig för utbildnings- och kompetensfrågor
Malmö
Lokal chef Blekinge och Kronoberg
Växjö
Regionchef Region Syd
Malmö
Ekonomiassistent region Syd
Jönköping
Lokal chef Helsingborg
Helsingborg
Regionassistent
Malmö
Lokal chef region Halland
Halmstad
Utbildningsansvarig region Syd
Malmö
Företagsrådgivare kompetensförsörjning
Karlskrona/Kalmar
Regional förhandlare
Malmö
Företagsrådgivare kompetensförsörjning
Helsingborg
Lokal chef Malmö/Löne- och avtalskoordinator
Malmö