Studiebesök

 Hur attraherar vi framtidens medarbetare att söka sig till byggbranschen? Sveriges Byggindustrier och Malmö-Lunds Byggmästareförening arrangerar studiebesök för skolelever från årskurs 6 till årskurs 9.

 

Under hösten 2016  och våren 2017 hade vi som mål att genomföra 10 studiebesök. Den 10 oktober 2016 bjöd vi in till informationsmöte för våra medlemsföretag där vi förklarade varför dessa studiebesök är så viktiga.

I början av 2019 konstaterades det att vi haft ute strax över 500 högstadielever på studiebesök och vi ska fortsätta detta arbete löpande under 2019.

Vill du ta emot studiebesök? Kontakta då  Melanie Blockley. 

Powerpoint till företag

Tips och checklista för företag

Tips och checklista för skolor

skriv ut