Utbildning i Hjärt- och Lungräddning, HLR

På en säker arbetsplats ska det finnas beredskap och kunskaper för de åtgärder som måste vidtas omedelbart i händelse av olycksfall eller akut sjukdom. BI Syd erbjuder därför en utbildning som ger kursdeltagare grundläggande kunskaper i hjärt- och lungräddning och hur man använder en defibrillator/hjärtstartare vid ett plötsligt hjärtstopp. 

Utbildningen följer svenska HLR-rådets riktlinjer och genomförs av våra instruktörer Charlotta Gottschalk Dieden och Melanie Blockley som är certifierade av HLR-rådet.

Kontakta Charlotta eller Melanie för ytterligare information om utbildningen och aktuella utbildningstillfällen.


skriv ut