YH Byggproduktionsledare

Tekniska högskolan i Jönköping erbjuder, i samarbete med Sveriges Byggindustrier, en utbildning varvad med teori och praktik i företagen.

Målet är att kursdeltagarna efter utbildningen ska ha god insikt i husbyggnad/anläggning och förståelse för byggproduktionen. Efter utbildningen ska våra studenter vara attraktiva arbetsledare på arbetsmarknaden.

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel. Detta gäller både den arbetsplatsförlagda och den teoretiska delen. Kurslitteratur och eventuella certifieringar betalar eleven själv. Studiemedel söks via CSN, www.csn.se .

Nästa utbildningsstart är januari 2020. Ansökan öppnar mitten av september och är öppen till mitten av oktober. För att komma till anmälan, gå in på www.sverigesbyggindustrier.se/yh och tryck dig vidare i högerspalten.

Ansökningar mottages även efter den 15 oktober, platstillgången på utbildningen kan dock vara begränsad.

 

För mer information besök www.sverigesbyggindustrier.se/yh 

eller maila mikael.granlund@sverigesbyggindustrier.se

skriv ut