Tillbudsrapport - formulär för medarbetare och skyddsombud

När en olycka eller ett tillbud inträffar i verksamheten är det nödvändigt att arbetsledningen får kännedom om detta för att kunna dokumentera och utreda händelsen i syfte att identifiera och förebygga risker i arbetet. Med tillbud menas en oönskad händelse som hade kunnat leda till ohälsa eller olycksfall. Ett tillbud behöver inte innebära att någon person varit nära att skadas. Exempelvis är ett ras i en för tillfället tom byggnad också ett tillbud som ska rapporteras.

För att få kännedom om inträffade tillbud eller olyckor behöver arbetsledningen få hjälp av medarbetare eller skyddsombud genom en rapport om den inträffade händelsen.

Rapporten ska göras skriftligen, lämpligen direkt på denna sida enligt nedanstående. Rapporten mailas till närmaste chef eller till annan av arbetsgivaren utsedd person.

Fyll i följande: 

Tid och plats för händelsen

Arbetsmoment / arbetsuppgift

Kortfattad beskrivning av händelsen

Datum (ÅÅÅÅMMDD):

 

Mailas till (för flera mottagare använd semikolon mellan adresserna;)

 

skriv ut

KONTAKT

Berndt Jonsson, Projektledare En säker arbetsplats


 
Rapportformulär i Word-format


omslag_rapportblock_2014.png

Tillbudsrapportering - block med formulär i fickformat.  
Tillhandahålls i begränsad omfattning av ditt BI-kontor. Kan köpas till självkostnadspris via www.byggforlaget.se


  rapportblankett_A5_2014-2.png

Tillbudsrapport - formulär för medarbetare och skyddsombud, A5-format för utskrift