Tysta Boken ska ge färre olyckor

En unik bilderbok om säkerhet har minskat olyckorna på NCC:s egna byggarbetsplatser. Tack vare ett samarbete med NCC tillhandahålls Tysta Boken även av Sveriges Byggindustrier och är bland annat tillgänglig för medlemsföretagen via de regionala arbetsmiljörådgivarna.

Medlemsföretag inom Sveriges Byggindustrier, som är intresserade av Tysta Boken, är välkomna att ta kontakt med arbetsmiljörådgivaren i den egna regionen. Våra arbetsmiljörådgivare

Tysta Boken kan även köpas till självkostnadspris via www.byggforlaget.se

tystaboken_omslag_150.png     teckning.png
Illustrationer av Johan Reich.

skriv ut

KONTAKT


Berndt Jonsson, Projektledare En säker arbetsplats