Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler

Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler syftar till att få samhällsbyggnadssektorns aktörer att uppträda och handla på ett sådant sätt att den utgör en respekterad del av svenskt näringsliv.

Reglerna ska leda till konkurrens och likabehandling av företag eller annan aktör, oberoende av storlek. Reglerna ska också stimulera samhällsbyggnadssektorns aktörer att uppfylla samhällets förväntningar på den goda organisationen, bl.a. avseende kvalitet, miljö- och arbetsmiljö. Samhällsbyggnadssektorns aktörer ska sträva efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga värden för kund och samhälle.

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd

Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd är en ideell intresseförening där branschorganisationer inom samhällsbyggnadssektorn erbjuds bli medlemmar. Föreningens verksamhet sköts av dess styrelse, Etiska Rådet.

 

www.byggetik.se

skriv ut