Sveriges Byggindustrier Väst

Välkommen till Sveriges Byggindustrier Väst! Vi verkar genom fyra lokalföreningar - Bohus Norra Älvsborg (Uddevalla), Göteborgsregionen / Södra Älvsborg (Göteborg), Skaraborg (Skövde) och Värmland (Karlstad). Vid behov utnyttjas även resurser vid det nationella kansliet och inom övriga regioner. 

I regionen bedrivs omfattande verksamhet med stort engagemang av våra medlemsföretag. 

Läs mer här om Region Väst.

Regionchef är Anna Lönn Lundbäck.

REGIONALA KONTAKTER

Projektledare/evenemangsadministratör
Göteborg
Löne- och avtalskoordinator
Göteborg
Regional förhandlare
Göteborg
Lokal chef Bohus Norra Älvsborg
Uddevalla
Administratör/Distribution
Göteborg
Företagsrådgivare kompetensförsörjning
Göteborg
Regionchef region Väst, lokal chef Göteborg
Göteborg
Ansvarig näringspolitik region Väst
Göteborg
Lokal chef Skaraborg
Skövde
Löne- och avtalskoordinator
Göteborg
Kommunikatör region Väst
Göteborg
Företagsrådgivare inom arbetsrätt och kollektivavtal
Göteborg
Regionadministratör
Göteborg
Lokal chef Värmland
Karlstad
Arbetsrättsjurist
Göteborg
Samordningsansvarig FoU
Göteborg