gothenburg.png
Göteborgsregionen och Södra Älvsborgs byggförening

BI Göteborgsregion/Södra Älvsborg

Information för medlemsföretag inom Göteborgs & Södra Älvsborgs byggförening inom Sveriges Byggindustrier.

Jörgen Johansson             Swerock AB (Ordförande)
Helga Valdimarsdottir       Strukton Rail AB (Vice ordförande)
Peter Hårte                        Peab
Mattias Dahlgren               TBS Byggnadsställningar AB
Niklas Sparw                      NCC Construction AB
Jonas Steen                        F O Peterson och Söner Byggnads AB
Katarina Widén Allansson Ikano Bostad AB

Suppleanter:
Jennie Sahlsten                  Erlandsson Holding AB
Stephan Woodbridge         Veidekke Entreprenad AB

Adjungerade: 
Anna-Karin Wärn                Svevia AB 
Markus Arfvidsson             Skanska Sverige AB
Stefan Lindvert                   Peab

Styrelsens sekreterare: Regionchef Anna Lönn Lundbäck

Arbetsplatsanmälan - Kännedomskopia skickas till: 
arbetsplatsanmalanbivast@sverigesbyggindustrier.se

Läs mer om den lokala byggföreningen och dess uppgifter.

Sveriges Byggindustrier Göteborg
Ekmansgatan 1
411 32 Göteborg
Tfn 031-708 41 00
Fax 031-708 41 99
Lokal chef: Anna Lönn Lundbäck

Kontaktuppgifter till kontorets medarbetare finns på regionsidan.

skriv ut