GP30Januari.png
Organisationen för Sveriges Byggindustrier Region Väst.

Det här är region Väst

Sveriges Byggindustrier Region väst sjuder av verksamhet och aktiviteter för att tillvarata medlemmarnas intressen. Experter, rådgivare och aktiva medlemmar driver på verksamheten i styrelser, utskott, nätverk, träffar och medier.

 Över 900 västsvenska företag verksamma i den svenska bygg- och anläggningsbranschen är i dag medlemmar i Sveriges Byggindustrier. Tillsammans driver vi ett flertal frågor för en attraktiv, sund och säker bransch samt för ett hållbart samhällsbyggande i världsklass. Läs mer om våra mål och fokusområden

 Sveriges Byggindustrier region väst består av fyra lokala byggföreningar, Göteborgsregionen/Södra Älvsborg, Bohus/Norra Älvsborg, Värmland och Skaraborg. I vårt regionkansli på Ekmansgatan i Göteborg arbetar 15 tjänstemän med olika specialområden. Ute i regionen har vi en lokalchef i varje område. 

Varje dag arbetar vi för att underlätta för våra medlemmar. Det handlar om allt från juridiska frågor till kommunikation och påverkansarbete. Vi finns på mässor, arbetsplatser och arrangerar egna aktiviteter året om. Vi träffar makthavare, deltar i debatter och bistår våra företag med diverse frågor.

I organisationen har varje byggförening branschutskott med specialområden där engagerade medlemmar driver våra gemensamma frågor. Förutom dessa är anställda och medlemmar aktiva i olika nätverk och deltar i verksamheter som gynnar vår bransch.

  Våra medlemmars individuella engagemang i utskottsarbetet är ovärderligt. De för arbetet i utskotten framåt och bidrar med sitt stora kunnande och engagemang till att lyfta organisationen.

Förutom inflytandet i byggföreningar och utskott kan medlemmen som ombud utöva inflytande via den årliga förbundsstämman som beslutar om förbundets mål och prioriterade verksamheter. 

 

Medlemsförmåner
Sveriges Byggindustrier erbjuder ett stort antal medlemsförmåner. Några exempel är kostnadsfri rådgivning gällande arbetsmiljö och säkerhet samt vid tvister och förhandlingar, rabatterad utbildning, förmånliga inköpsavtal och billigare försäkringar. Läs mer om medlemskapets fördelar under  medlemsförmåner.

 Sund konkurrens i en sund byggbransch
Sveriges Byggindustriers medlemsföretag vill verka i en sund bygg- och anläggningsbransch. För att bli medlem i Sveriges Byggindustrier krävs därför att företaget följer de kriterier som har fastställts av förbundets styrelse. Samtliga medlemsföretag måste också från den 1 juni 2014 underteckna förbundets uppförandekod. Ju fler företag som bli medlemmar, desto starkare bli den sunda konkurrensen.

Företaget ska som medlem även anta Samhällsbyggnadssektorns Etiska regler, som syftar till att organisationens medlemsföretag ska uppträda och handla på ett sådant sätt att byggbranschen utgör en respekterad del av svenskt näringsliv. 

 

Vill du veta mer om att vara medlem i Sveriges Byggindustrier?

Kontakta något oss på kontoret i Göteborg Eller kontakta Medlemsgruppen på tfn 08-698 58 50 eller via e-post.

skriv ut