2013-07-09

Förbesiktning eller slutbesiktning

Vi är klara med en del av entreprenaden och beställaren har föreslagit att vi ska ha en förbesiktning innan de tar delen i bruk. Vi vill hellre ha en slutbesiktning av den delen. Vad ska vi välja?

Beställaren har rätt att efter samråd med entreprenören ta ej avlämnad del av entreprenaden i bruk. Entreprenaddelen bör innan sådant tillträde besiktigas. Om delen som tas i bruk inte är helt färdigställd och entreprenören fortfarande disponerar delen som arbetsområde ska förbesiktning väljas. Slutbesiktning är däremot mer lämpligt att välja om delen som tas i bruk är helt färdigställd. Entreprenören har alltid har rätt att påkalla slutbesiktning om beställaren tar eller begär att få ta en färdigställd del av entreprenaden i bruk. Vid godkänd slutbesiktning slutar entreprenadtiden för delen och beställaren övertar ansvaret för drift och underhåll. Beställaren övertar även risken för skador på den del som tagits i bruk. Om istället förbesiktning väljs fortsätter entreprenadtiden och ansvaret för delen ligger kvar på entreprenören med undantag för skada orsakad av beställaren. I aktuellt fall, när delen är färdigställd, är det mest fördelaktigt att välja slutbesiktning. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.32 - 2011