2013-07-11

Sen faktura

Vi har anlitat en underentreprenör som har utfört plåtarbeten åt en av våra kunder (en privatperson). Plåtslagaren har först nu efter 3 år skickat en faktura till oss. Måste vi betala fakturan och hur långt efteråt kan man skicka en faktura?

Om ni inte avtalat om AB 04 eller ABT 06 är det bara preskriptionslagen som reglerar hur länge man kan göra ett krav gällande. Enligt preskriptionslagen kan man framställa krav inom 10 år från att kravet uppkom (när arbetet var klart). Kravet gäller alltså fortfarande och ni är skyldiga att betala plåtslagaren. Gentemot slutkunden som är en privatperson gäller däremot 3 års preskription, vilket innebär att ni inte kan föra kravet vidare. Om AB 04 eller ABT 06 är avtalsvillkor gäller däremot att plåtslagaren är tvungen att fakturera för kontraktsarbeten och moms inom två år från entreprenadens godkännande, och att fakturera ÄTA-arbeten inom 6 månader från entreprenadens godkännande. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.1 - 2013