Arbetsmiljöutskott

Organisationens arbete med arbetsmiljöfrågor diskuteras och förankras i arbetsmiljöutskottet bestående av företagsrepresentanter och representanter för de olika regionerna inom Sveriges Byggindustrier. 

skriv ut