Yrkesutbildningsavtalet

I avtalsrörelsen 2005 enades parterna Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna och SEKO om ett nytt yrkesutbildningsavtal. Det ska garantera lärlingarna en bred och bra grundläggande yrkeskompetens efter avslutad gymnasieutbildning. En utvecklingsbar yrkesutbildning med en rekryteringsbas av högsta klass är viktig för att branschen ska vara konkurrenskraftig och bibehåller hög status.

Innebörden av yrkesutbildningsavtalet, som gäller från den 1 juni 2006, är att företagen själva i högre utsträckning än tidigare ansvarar för att ge färdigutbildningen av lärlingar ett tydligare innehåll till det valda yrket. En hel del av nyheterna bygger på erfarenheter från försök som bedrivits under flera år inom Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN, och där både deltagande företag och dess lärlingar utrycker sig mycket positivt.

Yrkesutbildningsavtalet i korthet

  • Företaget ska utse en Ansvarig för yrkesutbildningsfrågor och Handledare för lärlingen i samband med anställningen. Formerna kan variera beroende av det aktuella företagets struktur.
  • Regelbundna planerings- och uppföljningssamtal ska hållas med lärlingarna.
  • Eleverna får inga utbildningsböcker när de lämnar gymnasieskolan. Utbildningen utfärdas i stället i samband med anställning i ett avtalsbundet företag.
  • Handledarna kommer att erbjudas en koncentrerad utbildning.
  • Ett nytt yrkesteoretiskt prov, YTP, införs för samtliga som påbörjar sin lärlingsutbildning efter 1 juni 2006.
  • En ny lönetrappa för lärlingarna som stärker branschens konkurrenskraft relativt jobb i andra branscher.

Läs broschyren

Information om yrkesintroduktionsanställningar enligt byggindustrins yrkesutbildningsavtal

Arbetsförmedlingen har meddelat att de inte kan anse att parterna har ett yrkesintroduktionsavtal, trots de utfästelser som regeringen har lämnat att vi skulle kunna använda det befintliga yrkesintroduktionsavtalet. Därför kan inga yrkesintroduktionsanställningar ske i dagsläget.
Parterna behöver alltså komma fram till ett avtal som tydliggör hur yrkesintroduktionsanställningar kan ske i branschen. Detta är tyvärr en lågprioriterad fråga under den rådande konflikten mellan Byggnads och BI.

Det länkade faktabladet ovan får ligga kvar tills vidare, även om det inte fungerar i praktiken.

Mer information om yrkesutbildningen ges på www.byn.se

skriv ut