Charlotte_Wareborn_Schultz__Projektledare_Sund_konkurrens_och_Schyssta_byggen.png
- Snedvriden konkurrens drabbar företag som följer lagar och regelverk, säger Charlotte Wäreborn Schultz, projektledare för initiativet Sund konkurrens & Schyssta byggen.
Foto: privat

Sund konkurrens

Sverige växer. 2025 är vi 11 miljoner invånare. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Det är goda nyheter för byggbranschen. Tyvärr finns det en baksida: byggboomen för med sig en hel del lycksökare. Företag som inte har i branschen att göra. Den senaste tiden har flera rapporter kommit som tyder på ett ökat fusk i byggbranschen. Det handlar om misstanke om skattebrott, penningtvätt, brott mot utlänningslagen och mutbrott som samlas in och anmäls till myndigheter.

Hur jobbar Sveriges Byggindustrier med sund konkurrens?

Sund konkurrens är ett av fyra prioriterade fokusområden för Sveriges Byggindustrier. Svartarbete och regelfusk får aldrig löna sig.

Vi har under flera år verkat för en rad regelförändringar. Exempel på sådana är bestämmelser om personalliggare som har införts i skatteförfarandelagen och månatlig arbetsgivardeklaration på individnivå som gäller för företag med fler än 15 anställda. Vi tycker att anmälningsplikt till Skatteverket ska gälla för dem som ska utföra arbete i Sverige. Det blir lättare för myndigheterna att ha kontroll på att allt går rätt till om uppgifterna samlas hos en och samma myndighet.

Frågorna kring sund konkurrens inom bygg- och anläggningsbranschen går tvärs över alla gränser vilket kräver bred samverkan på olika nivåer. Därför har Sveriges Byggindustrier tagit täten i arbetet för en sund konkurrens genom att involvera samtliga aktörer i och omkring bygg och anläggningsbranschen. Läs mer om projektet Sund konkurrens & Schyssta byggen via länkarna längst ner på sidan.

Har ID06-systemet varit tillräckligt för att stoppa fusket?

Sveriges Byggindustrier utvecklade branschstandarden ID06 för att skapa en sundare byggbransch. I och med att en omfattande uppgradering av säkerhetssystemet har genomförts ska alla bolag ansluta sig till det nya ID06-systemet där företag kontrolleras och alla individer måste identifiera sig med BankID (pass eller nationellt ID). Den 21 januari 2020 stängs det gamla ID06-systemet.

Behövs mer lagstiftning för att råda bot på fusket?

Sveriges Byggindustrier ser inte mer lagstiftning som lösning på fusket. Lagstiftning finns eller är på väg att införas. Men regler ska följas. Därför måste det också till skärpta kontroller av branschen, främst på arbetsplatserna, för att hitta de företag som struntar i de regler som våra medlemsföretag ska följa.

Snedvriden konkurrens till följd av oseriös och kriminell verksamhet drabbar de företag som följer lagar och regelverk. Det är också viktigt att de som upphandlar byggföretagen ställer krav som underlättar för seriösa företag att vinna upphandlingarna och ser till att följa upp att ställda krav efterlevs. Det måste råda nolltolerans mot fusk.

Material från projektet "Sund konkurrens & Schyssta byggen".

ing:

 

Film nedan: Presentation av regeringsuppdrag kring myndighetssamverkan för effektivare kontroll
Pia Bergman, Conny Svensson, Skatteverket
Stefan Lundberg, Ekobrottsmyndigheten

Film nedan: Rättvist byggande
Morgan Jansson, Stockholmshem

Film nedan: Därför behövs ID06, Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.


Nyheter
2019-08-15

Regionala möten ska ge sundare konkurrens

Under hösten äger nio regionala möten rum för att få fler att arbeta i riktning för en sund konkurrens. De regionala mötena är nästa steg i arbetet med den strategiska agendan för sund konkurrens som togs fram under våren i samarbete mellan bland andra Sveriges Byggindustrier och Byggnads. 

Läs mer
2019-08-12

Så byter du till nya säkra ID06

Nu lanseras nya säkra ID06 - en helt ny kortstandard. Med de nya korten kommer fler innovativa lösningar som underlättar för företag som vill ha säkerställd identitet och arbetsgivarsamband. Utöver det nya fysiska kortet kommer också ett Mobilt ID06-kort som har samma höga ­säkerhet som det fysiska kortet.

Den 21 januari 2020 slutar alla gamla ID06-kort att gälla. 

Läs mer
2019-04-11

Guiden Råd och tips ute på Sverigeturné

Råd och tips vid anlitande av underentreprenör är Sveriges Byggindustriers guide med konkreta tips till byggföretag för hur man kontrollerar underentreprenörer och håller sin verksamhet fri från fusk. Sofie Wilhelmsson, en av initiativtagarna till guiden, svarar på tre snabba om guidens Sverigeturné som pågår just nu.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut