Äldre standardavtal

Här hittar du äldre standardavtal och leveransbestämmelser som har ersatts med nyare versioner.

Aktuella standardavtal

 

 

Standardavtal

Ladda ner/köp

ABS 09 - Allmänna Bestämmelser för småentreprenader, där enskild konsument är beställare

Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl.

Contracted Services Contract (ABS 09)

This form, including annexes that pertain to alterations and additional work, concerns the construction or extension of a single or dual-family dwelling, including summer cottages, that a contractor (undertaking) carries out for a purchaser (consumer). This form is established in connection with ABS 09. For repairs and remodelling activities the General Conditions in the Trades Form 09 should be used.

ABS 09 - Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader 


ABS 09 - Contracted Services Contract

ABT 94. Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten

ABT 94 är avsedd att användas vid upphandling och avtal avseende entreprenader som ska utföras som totalentreprenad.

Svensk Byggtjänst
ABM 92 - Allmänna Bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet
Antagna av Sveriges Byggindustriers föregångare Entreprenörföreningen och Industrins Byggmaterialgrupp.

Leveransklausuler för byggbranschen. Avsedda för upphandling på ABM 92.

ABM 92 - Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet

ABM 92 Fabriksbetong rev 1 januari 2004 - Branschspecifika tillägg till ABM 92 för leverans av fabriksbetong
Antagna av Sveriges Byggindustrier och Svenska Fabriksbetongföreningen. 

ABM 92 Fabriksbetong - Branschspecifika tillägg till ABM 92 för leverans av fabriksbetong

ABM 92 Ballast - Branschspecifika tillägg till ABM 92 för grus- och stenmaterial
Antagna 1996 av Banverket, Byggentreprenörerna (Sveriges Byggindustriers föregångare), Grus och Makadamföreningen, Svenska kommunförbundet, Svenska Åkeriförbundet och Vägverket. 

ABM 92 Ballast - Branschspecifika tillägg till ABM 92 för grus- och stenmaterial

ABM 92 VA - Branschspecifika tillägg till ABM 92 för VA material
Antagna av Byggentreprenörerna (Sveriges Byggindustriers föregångare) och Rörgrossistföreningen.

ABM 92 VA - Branschspecifika tillägg till ABM 92 för VA material

ABM 92 Asfalt - Branschspecifikt tillägg till ABM 92 för asfaltprodukter
Antagna av Asfaltindustrin i Sverige – AIS, Byggentreprenörerna (Sveriges Byggindustriers föregångare) och Vägverket Produktion.

ABM 92 Asfalt - Branschspecifikt tillägg till ABM 92 för asfaltprodukter
ABS 05 - Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenader, där enskild konsument är beställare
Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl. 
Ladda ned

Entreprenadkontrakt (ABS 05) - Kontraktsformulär avsett att användas i avtal avseende småhusentreprenader där enskild konsument ör beställare
Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl.

Ladda ned

Ändringar och tilläggsarbeten (ABS 05) - Kontraktsformulär avsett att användas vid avtal om ändringar och tilläggsarbeten i en småhusentreprenad där ABS 05 gäller
Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund m.fl.

Ladda ned

ABSE 2002 - Allmänna bestämmelser för uthyrning och montage av ställningar.

Ladda ner
RO 05 - Allmänna bestämmelser med RO-formulär, version 2 (ersätter ROT-formuläret).
Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund.
Ladda ned
Hantverkarformuläret 09 - Allmänna bestämmelser med formulär (ersätter RO-formuläret).
Antagna av Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund. Läs mer. Se även  ROT-klausulen och Checklista för konsumenter och byggföretag
Ladda ner pdf
AB-U 04 - Allmänna Bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader
Antagna av Sveriges Byggindustrier och ett stort antal underentreprenörsföreningar. Läs mer
AB-U 04 Allmänna bestämmelser för underentreprenader

General Conditions of Sub Contract AB-U 04

PLATT 07 – branschspecifikt tillägg till AB-U 04 Framtaget i samarbete mellan Sveriges Byggindustrier och Plattsättningsentreprenörers Riksförening, PER. Ladda ner
Ladda ner bilaga
SRAH 03 - Allmänna hyresvillkor för Rental
Ladda ner
UE 2004 (version 2) Blankett för kontroll av underentreprenörer enligt branschöverenskommelse om UE - MBL 38-40 §§ (leg.plikt återfinns numera i AB-U-07) Ladda ner
PV01 - Allmänna villkor för betongpumpning
PV01 är avsedda att reglera avtalsförhållandet mellan den som tillhandahåller respektive beställer betongpump 
Ladda ner

 

UE 2004 (version 2) Blankett för kontroll av underentreprenörer enligt branschöverenskommelse om UE - MBL 38-40 §§ (leg.plikt återfinns numera i AB-U-07) Ladda ner
PV01 - Allmänna villkor för betongpumpning
PV01 är avsedda att reglera avtalsförhållandet mellan den som tillhandahåller respektive beställer betongpump 
Ladda nerskriv ut