2016-02-08

ANSVAR FÖR LEVERANS AV MONTERINGSFÄRDIGT SMÅHUS

Vi har levererat ett monteringsfärdigt småhus till en kund. Modulerna är i sin tur köpta från en underleverantör. Mellan oss och kunden, som är en konsument, gäller AA 05 (Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial). Efter fyra år har spikarna i fasaden börjat rosta och missfärgar fasaden. Har vi något ansvar för att åtgärda detta?

Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial är ett dokument som används vid leverans av monteringsfärdigt husmaterial. Villkoren kompletteras av konsumentköplagen och är avsedda för köp, där även visst monteringsarbete på byggplatsen som exempelvis stommontering, kan ingå. Enligt villkoren och konsumentköplagen är er ansvarstid maximalt 3 år om ni inte handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Inget talar för att så är fallet här. Kunden har därför inte rätt att få felet avhjälpt. Ni bör ändå reklamera felet på leveransen (och skadan på kundens entreprenad) till er leverantör och göra en skadeanmälan till ert försäkringsbolag. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.03 – 2016