Frågor och svar – Arbetsmiljö

På denna sida publiceras löpande svar på de frågor som uppstår under nätverksträffarna för Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U.

Vill du skriva ut alla frågor? Klicka på utskriftsikonen längst ner på sidan.

 • När förhållandena och därmed riskerna ändras på byggarbetsplatsen kan BAS U ändra Ordnings- och skyddsreglerna?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vad har BAS U för ansvar/uppgifter när det gäller kontroll av ställningar?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vad har BAS U för ansvar/uppgifter när det gäller dokumentation gällande ställningar?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vad har Byggarbetsmiljösamordnaren för ansvar/uppgifter när det gäller ställningar?

  » Visa svar Skriv ut
 • Tidspressen i projekten gör att rollen som BAS U kan bli motsträvande rollen som platschef i framdriften av projektet!

  » Visa svar Skriv ut
 • Svårt att få ue och se att lämna sina riskanalyser till BAS U!

  » Visa svar Skriv ut
 • Byggherren ger inte förutsättningar till BAS att genomföra tillfredsställande uppdrag!

  » Visa svar Skriv ut
 • BAS U erhåller inget eller bristfälligt underlag från BAS P!

  » Visa svar Skriv ut
 • BAS U:s ansvar när skyddsanordningar inte används eller tas bort

  » Visa svar Skriv ut
 • Hur och i vilken omfattning ska BAS U vara tillgänglig?

  » Visa svar Skriv ut
 • BAS U har tidsbrist att utföra sitt uppdraget tillfredställande!

  » Visa svar Skriv ut
 • Utländsk arbetskraft/språkförståelse – vem är ansvarig?

  » Visa svar Skriv ut
 • BAS U funktion vid stamrenovering och kvarboende tar in egen entreprenör, vem samordnar inom området?

  » Visa svar Skriv ut
 • Två Byggherrar finns på samma arbetsområde. En för mark och en för byggnation. Båda utser BAS U trots att det är samma fysiska område!

  » Visa svar Skriv ut
skriv ut