Arbetslösa byggnadsarbetare

Klicka på diagrammen för större bild.

Arbetslösa byggnadsarbetare inom Byggnads

Andel_arbetslosa.png

Källa: Arbetsförmedlingen och Sveriges Byggindustrier

Under 1970- och 1980-talen varierade arbetslösheten bland byggnadsarbetare i Byggnads medlemskår mellan som högst 9,8 procent (1983) och som lägst 2,4 procent (1989). 1990-1994 genomgick Sverige en finanskris som dramatiskt påverkade arbetlösheten inom sektorn, då det under krisen skedde en kraftig nedgång i bostadsproduktionen. Arbetslösheten nådde sin topp  1994, då 26,7 procent av de yrkesverksamma byggnadsarbetarna var arbetslösa, till antalet var det närmare 32.500 som inte hade ett jobb.     

Bättre konjunkturläge i slutet av 1990-talet gjorde det möjligt att få arbete inom andra branscher och detta ledde bland annat till att cirka 20.000 byggnadsarbetare lämnade byggbranschen. Arbetslösheten minskade, om än i något långsammare takt än uppgången under finanskrisen. I början av 2000-talet ökade åter arbetslösheten och år 2004 fanns drygt 10.000 arbetslösa byggnadsarbetare i sektorn, vilket motsvarade 10,0 procent av medlemmarna.  

Tack vare en uppgång i konjunkturen minskade sedan antalet arbetslösa och 2008 var arbetslösheten nere på 4.1 procent. I spåren av finanskrisen 2007-2008 nåddes en ny topp i antalet arbetslösa, då 8.800, eller 8,7 procent av de yrkesverksamma byggnadsarbetarna var arbetslösa år 2009. Marknaden började dock snabbt återhämta sig, vilket gjorde att sysselsättningen steg och arbetslösheten sjönk. År 2018 hade andelen minskat till 3,2 procent av Byggnads medlemskår, vilket motsvarar drygt 3.700 personer. Under den senaste tioårsperioden har Byggnads medlemskår ökat med cirka 17.700 personer, och antalet uppgick 2018 till cirka 117.800 yrkesverksamma medlemmar.


Nyheter statistik
2019-11-06

HELA LISTAN: Här är Sveriges 30 största byggföretag

Byggsektorn har det fortsatt tufft. Det framgår av Sveriges Byggindustriers sammanställning av Sveriges 30 största byggföretag. 

Läs mer
2019-09-16

Nytt supportavtal ska hjälpa medlemsföretag med Lösen 2.0

Lösen 2.0 är Sveriges Byggindustriers och Byggnads gemensamma avstämningsverktyg för hantering av prestationslöneavstämningar och inrapportering av lönegranskningsunderlag, samt gemensam statistik i byggbranschen. 

För att öka användarvänligheten har Sveriges Byggindustrier tecknat ett supportavtal med Lexicon. Det nya avtalet ger medlemsföretag tillgång till hjälp i allt som gäller deras handhavande av systemet. Niklas Arvidsson, lön- och avtalsansvarig på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre frågor om det nya samarbetet.

Läs mer
2018-10-10

Peab toppar listan över Sveriges 30 största byggföretag

Varje år gör Sveriges Byggindustrier en sammanställning över Sveriges 30 största byggföretag efter omsättning. Emil Flodin, analytiker på Sveriges Byggindustrier, som sammanställt listan svarar på tre snabba.

Läs mer
Nyhetsarkiv

skriv ut