2019-03-15

Fel färg i klassrummet

Vi har nyligen avslutat en omfattande renovering av en skola. Entreprenaden godkändes med några mindre anmärkningar. Men nu, två månader senare, har beställaren hört av sig och påstår att vi har målat tre klassrum i fel färg och måste komma tillbaka och måla om. Kan detta verkligen vara rätt? Avtalet hänvisar till AB 04.

Ett fel föreligger om målningen inte utförts på kontraktsenligt sätt, d.v.s. om ni har målat klassrummen i en annan färg än vad som följer av ert avtal. De frister som beställaren måste göra gällande den aktuella typen av fel inom framgår av AB 04 kap 7 § 11. Enligt AB 04 kap 7 § 11 p. 2 ska synliga fel som inte är upptagna i besiktningsutlåtandet och som inte är väsentliga göras gällande inom sex månader från entreprenadtidens utgång. Det låter således som om beställaren har gjort gällande felen i rätt tid för att kunna kräva ett avhjälpande enligt AB 04 kap 5 § 17. Men ni kan ha rätt till viss ersättning om ni har drabbats av merkostnader för att beställaren inte har underrättat er utan dröjsmål från det att beställaren upptäckt eller borde ha upptäckt att ni har målat med fel färg. Detta följer av AB 04 kap 5 § 15. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.7–2019