2017-05-17

Vilka vitesregler gäller när avisering uteblivit?

Vi utför balkongentreprenader och beställer specialtillverkade balkongplattor från olika leverantörer. Eftersom plattorna är både tunga och otympliga så avtalar vi särskilt om en bestämd leveranstidpunkt så att vi kan ha egen bemanning som tar emot vid lossning. Vår nya leverantör levererade en vecka för sent (utan avisering) och hänvisar till att de endast är skyldiga att betala vite för förseningen. Stämmer det? Vi har haft betydligt högre kostnader än så. ABM 07 är avtalat.

Av ABM 07 p. 11 följer att part utan dröjsmål ska underrätta motparten om förhållande som parten insett eller bort inse skulle medföra försening och därvid ange när avlämnande eller mottagande kan ske. Underlåtenheten att avisera är i sig inte sanktionerad, men precis som säljaren påtalat har ni rätt till vite för den sena leveransen. Det är endast om ni häver avtalet (och har grund för detta) som ni har rätt till ytterligare ersättning. Eftersom ni nu har mottagit varorna är ni troligen inte betjänta av hävningen. Publicerad i tidningen byggindustrin nr.13– 2017